Mrmoringa Sdn Bhd

Visi

Peneraju utama di Malaysia dalam pengeluaran dan pengedaran makanan kesihatan dan kemasan diri berasaskan moringa oliefera menjelang tahun 2028 serta berjaya menyedarkan masyarakat tentang kepentingan moringa oliefera sebagai sumber nutrisi seisi keluarga.

Misi

 1. Syarikat MR Moringa Sdn mempunyai kilang sendiri menjelang tahun 2023
 2. Mempunyai lebih dari 100 orang pekerja
 3. Jualan tahunan melebihi 1 juta menjelang 2023
 4. Mempunyai ladang berkeluasan melebihi 10 hektar di Negeri Terengganu menjelang 2023
 5. Mempunyai beberapa projek hiliran seperti perternakan, makanan ternakan dan baja kompos
 6. Mendanai program-program keagamaan, pendidikan dan kemanusiaan yang dipersetujui oleh Ahli Lembaga Pengarah
 7. Mempunyai team R&D dalam bidang yang berkaitan

Objektif

 1. Untuk membuka satu ibu pejabat bagi mengembangkan syarikat secara sistematik
 2. Memilih dan membimbing pekerja yang kreatif dan proaktif berlandaskan prinsip-prinsip Islam
 3. Melantik dan membimbing dua ratus agen di seluruh Malaysia setiap tahun
 4. Membimbing masyarakat desa, institusi agama dan asnaf menanam moringa untuk keperluan industri
 5. Menjalankan projek perternakan kambing sebagai projek hiliran bagi meminimakan pembaziran dan sebagai sumber baja organik.
 6. Menjadikan 20% dari keuntungan sebagai impak untuk program keagamaan, Pendidikan
  dan kemanusiaan.

"Be The Best , Help The Rest"